LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA ON MEIDÄN

SYDÄMEN MISSIO!

HYVINVOINTI

LIIKUNTA

LUONTO

SOSIAALISUUS

2023

TAVOITTEENA

HARRASTUS

200

JUNIORILLE.